Apothekersassistent Crebo 91300

Informatie over de stage/BPV opleiding apothekersassistent crebo 91300

 

Je leert niet alleen op school, maar ook d.m.v. de BPV, de Beroeps Praktijk Vorming.

De BPV is een verplicht onderdeel van je opleiding en moet je met een voldoende resultaat afsluiten om je diploma te behalen.

 

Je krijgt van de school vooraf informatie over de BPV. De school wijst een BPV plek toe. De BPV mag alleen plaatsvinden bij een door het kenniscentrum erkend leerbedrijf, dit kan zijn een openbare apotheek of gezondheidscentrum.

 

Invulling van de BPV

 

Stage leerjaar 1-2  50 weken

 

Baliewerk, basisgesprek, zelfzorgadvies en telefoongesprek 4

Werkprocessen:

1.1 Neemt de zorgvraag aan en kanaliseert deze

1.2 Voert medicatiebewaking uit

1.3 Handelt recepten af

1.4 Behandelt de zelfzorgvraag

1.5 Geeft voorlichting en advies

3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering

3.3 Voert beheertaken uit

Afhandelen recepten 10

Werkprocessen:

1.1 Neemt de zorgvraag aan en kanaliseert de ze

1.2 Voert medicatiebewaking uit

1.3 Handelt recepten af

1.5 Geeft voorlichting en advies

3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep

3.4 Voert administratieve taken uit

Behandelen zelfzorgvraag 11

Werkprocessen:

1.4 Behandelt de zelfzorgvraag

3.3 Voert beheerstaken uit

3.4 Voert administratieve taken uit

Voorlichting geven 12

Werkprocessen:

1.1 Neemt de zorgvraag aan en kanaliseert deze

1.2 Voert medicatiebewaking uit

1.3 Handelt recepten af

1.4 Behandelt de zelfzorgvraag

1.5 Geeft voorlichting en advies

 

Stage leerjaar 3 40 weken

Organiseren van eigen werkzaamheden 13

Werkprocessen:

1.1 Neemt de zorgvraag aan en kanaliseert deze

1.2 Voert medicatiebewaking uit

1.3 Handelt recepten af

1.4 Behandelt de zelfzorgvraag

1.5 Geeft voorlichting en advies

3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering

3.2 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg

1.5 Geeft voorlichting en advies

3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering

3.2 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg

Kwaliteit in werk 14

Werkprocessen:

3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep

3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg

 

BPVO

Voordat je aan de BPV begint, wordt er een BPVO (Beroeps Praktijk Vormings Overeenkomst) opgemaakt. De school, het bedrijf en jijzelf ondertekenen deze overeenkomst. Pas dan begin je aan een erkende BPV. Als je nog geen getekende BPVO hebt, tellen de gemaakte uren BPV NIET mee! Als je de BBL-opleiding volgt, dan wordt de BPVO ook ondertekend door het kenniscentrum, dat het leerbedrijf heeft erkend.

In de BPVO staat onder andere aangegeven dat je in de BPV aan kerntaken en werkprocessen gaat werken, hoe de begeleiding geregeld is, jouw rechten en plichten en die van het leerbedrijf en de opleiding, enz.

 

Een van de afspraken in de BPVO betreft het aantal uren dat je in de BPV zult zijn. Je dient je aan deze uren te houden. Je moet wekelijks een urenregistratie bijhouden om aan te kunnen tonen dat je alle uren hebt gemaakt. Dit formulier lever je iedere week in bij je studieloopbaanbegeleider. Wanneer je je niet aan het afgesproken aantal uren houdt, kan de opleiding de BPVO met jou ontbinden. Zonder BPVO kun je niet verder met je opleiding.

 

Begeleiding

In het bedrijf word je begeleid door de praktijkopleider van dat bedrijf. Door school word je begeleid door een docent, de BPV begeleider. Dit gebeurt door je te bezoeken op jouw BPV bedrijf en door (telefonisch) contact te hebben met je praktijkopleider. Vanzelfsprekend word je voorbereid op de BPV.

 

Problemen tijdens de BPV

Wanneer je tijdens je BPV problemen hebt, probeer je deze problemen eerst zelf op te lossen met de praktijkopleider van het bedrijf. Is dit niet mogelijk dan neem je contact op met je BPV-begeleider van school en komen jullie er samen niet uit, dan wordt de BPV-coördinator van de school hierbij ingeschakeld.

 

Voortijdige beëindiging van de BPV

Wanneer er sprake is van voortijdige beëindiging van de BPV, dan meld je dat onmiddellijk bij je BPV-begeleider. Wanneer je niet direct naar een ander BPV bedrijf kunt, dan ben je op school aanwezig om een tussentijds programma te volgen. Je BPV-begeleider zal samen met jou naar een oplossing zoeken en je helpen bij het vinden van een ander BPV-bedrijf.