Doktersassistent Crebo 91310

Informatie over de stage/BPV opleiding Doktersassistent crebo 91310

 

Je leert niet alleen op school, maar ook d.m.v. de BPV, de Beroeps Praktijk Vorming.

De BPV is een verplicht onderdeel van je opleiding en moet je met een voldoende resultaat afsluiten om je diploma te behalen.

 

Je krijgt van de school vooraf informatie over de BPV .

De BPV mag alleen plaatsvinden bij een door het kenniscentrum erkend leerbedrijf. Dit kan zijn een, Huisartsenpraktijk, een Diagnostisch centrum of Gezondheidscentra.

 

Invulling van de BPV

 

Stage leerjaar 2  40 weken

Zorgvraag behandelen 10

Werkprocessen:

1.2 voorlichting en advies geven

3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep

3.2 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg

Organiseren en afstemmen van de werkzaamheden 11

Werkprocessen:

1.1Staat de zorgvrager te woord en kanaliseert de zorgvraag

1.2 Geeft voorlichting en advies

3.3 Stemt de werkzaamheden af

3.4 Voert beheerstaken uit

3.5 Voert administratieve taken

Voorlichting en advies, verwijzen, beheer materialen 12

Werkprocessen:

1.2 voorlichting en advies geven

3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep

3.2 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg

 

Stage leerjaar 3  40 weken:

Organiseren van eigen werkzaamheden 13

Werkprocessen:

1.1   Staat de zorgvrager te woord en kanaliseert de zorgvraag

1.2 Geeft voorlichting en advies

3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering

3.3 Stemt de werkzaamheden af

3.4 Voert beheertaken uit

Kwaliteit in werk 14

Werkprocessen:

3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep

3.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg

 

Stage leerjaar 2 en 3:

Medische zorg 5

Werkprocessen:

2.1 Maakt de behandelruimte, materialen en middelen gereed voor de behandeling

2.2 Assisteert de behandelaar bij de medische handeling

2.3Voert de handelingen uit in het kader van de individuele gezondheidszorg

2.4 Begeleidt en informeert de zorgvrager

.

 

BPVO

Voordat je aan de BPV begint, wordt er een BPVO (Beroeps Praktijk Vormings Overeenkomst) opgemaakt. De school, het bedrijf en jijzelf ondertekenen deze overeenkomst. Pas dan begin je aan een erkende BPV. Als je nog geen getekende BPVO hebt, tellen de gemaakte uren BPV NIET mee! Als je de BBL-opleiding volgt, dan wordt de BPVO ook ondertekend door het kenniscentrum, dat het leerbedrijf heeft erkend.

In de BPVO staat onder andere aangegeven dat je in de BPV aan kerntaken en werkprocessen gaat werken, hoe de begeleiding geregeld is, jouw rechten en plichten en die van het leerbedrijf en de opleiding, enz.

 

Een van de afspraken in de BPVO betreft het aantal uren dat je in de BPV zult zijn. Je dient je aan deze uren te houden. Je moet wekelijks een urenregistratie bijhouden om aan te kunnen tonen dat je alle uren hebt gemaakt, dit formulier lever je elke week in bij je studieloopbaanbegeleider. Wanneer je je niet aan het afgesproken aantal uren houdt, kan de opleiding de BPVO met jou ontbinden. Zonder BPVO kun je niet verder met je opleiding.

 

Begeleiding

In het bedrijf word je begeleid door de praktijkopleider van dat bedrijf. Door school word je begeleid door een docent, de BPV begeleider. Dit gebeurt door je te bezoeken op jouw BPV bedrijf en door (telefonisch) contact te hebben met je praktijkopleider.

 

Problemen tijdens de BPV

Wanneer je tijdens je BPV problemen hebt, probeer je deze problemen eerst zelf op te lossen met de praktijkopleider van het bedrijf. Is dit niet mogelijk dan neem je contact op met je BPV-begeleider van school en komen jullie er samen niet uit, dan wordt de BPV-coördinator van de school hierbij ingeschakeld.

 

Voortijdige beëindiging van de BPV

Wanneer er sprake is van voortijdige beëindiging van de BPV, dan meld je dat onmiddellijk bij je BPV-begeleider. Wanneer je niet direct naar een ander BPV bedrijf kunt, dan ben je op school aanwezig om een tussentijds programma te volgen. Je BPV-begeleider zal samen met jou naar een oplossing zoeken en je helpen bij het vinden van een ander BPV-bedrijf.