Verpleegkundige Crebo 95520

Informatie over de stage/BPV opleiding MBO-Verpleegkunde crebo 95520

 

Je leert niet alleen op school, maar ook d.m.v. de BPV, de Beroeps Praktijk Vorming.

De BPV is een verplicht onderdeel van je opleiding en moet je met een voldoende resultaat afsluiten om je diploma te behalen.

 

Je krijgt van de school vooraf informatie over de BPV. De BPV mag alleen plaatsvinden bij een door het SBB ( stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkend leerbedrijf.

 

Hieronder een overzicht van de te behalen werkprocessen gedurende de verschillende BPV perioden.

 

Leerjaar 1.

 

10 weken BPV

Duur toets 2 dagen

 

EE 1. Praktijktoets basiszorg

 

Werkproces: 1.1, 1.2, 1.4

 

Leerjaar 2

 

10 weken BPV

Duur examen 2 dagen.

 

EE 1. Praktijk

examen basiszorg

Werkproces; 1.1, 1.2, 1.4

 

Leerjaar 3

 

20 weken BPV

 

EE 4 Praktijktoets bieden van zorg en begeleiding 1 en 2.

 

Werkproces: 1.1, 1.2,1.4,1.5, 1.6,1.7

 

Leerjaar 4

 

30 weken BPV

Duur arbeidsproeve 2 tot 5 dagen.

Duur proeve van bekwaamheid

2 weken.

 

EE 5 praktijktoets professioneel handelen.

EE 4

Proeve bieden van zorg en begeleiding.

EE 5

Arbeidsproeve professioneel handelen

Werkproces: 1.8,1.9, 2.1,2.2, 2.3

Werkproces: 1.1, 1.2,1.4,1.5, 1.6,1.7

Werkproces:

1.8,1.9, 2.1,2.2, 2.3

 

Leerjaar 2 t/m 4

 

Gedurende de BPV perioden te behalen.

 

EE 6

bewijsmap verpleegtechnische vaardigheden

Werkproces: 1.3

 

 

                       

 

BPVO

Voordat je aan de BPV begint, wordt er een BPVO (Beroeps Praktijk Vormings Overeenkomst) opgemaakt. De school, het bedrijf en jijzelf ondertekenen deze overeenkomst. Pas dan begin je aan een erkende BPV. Als je nog geen getekende BPVO hebt, tellen de gemaakte uren BPV NIET mee!

 

In de BPVO staat onder andere aangegeven dat je in de BPV aan kerntaken en werkprocessen gaat werken, hoe de begeleiding geregeld is, jouw rechten en plichten en die van het leerbedrijf en de opleiding, enz.

 

Een van de afspraken in de BPVO betreft het aantal uren dat je in de BPV zult zijn. Je dient je aan deze uren te houden. Je moet een urenregistratie bijhouden om aan te kunnen tonen dat je alle uren hebt gemaakt. Wanneer je je niet aan het afgesproken aantal uren houdt, kan de opleiding de BPVO met jou ontbinden. Zonder BPVO kun je niet verder met je opleiding.

 

Begeleiding

In het bedrijf word je begeleid door de praktijkopleider van dat bedrijf. Door school word je begeleid door een docent, de BPV- begeleider. Dit gebeurt door je te bezoeken op jouw BPV bedrijf en door (telefonisch) contact te hebben met je praktijkopleider.

 

 

Problemen tijdens de BPV

Wanneer je tijdens je BPV problemen hebt, probeer je deze problemen eerst zelf op te lossen met de praktijkopleider van het bedrijf. Is dit niet mogelijk dan neem je contact op met je BPV-begeleider van school en komen jullie er samen niet uit, dan wordt de BPV-coördinator van de school hierbij ingeschakeld.

 

Voortijdige beëindiging van de BPV

Wanneer er sprake is van voortijdige beëindiging van de BPV, dan meld je dat onmiddellijk bij je BPV-begeleider. Wanneer je niet direct naar een ander BPV bedrijf kunt, dan ben je op school aanwezig om een tussentijds programma te volgen. Je BPV-begeleider zal samen met jou naar een oplossing zoeken en je helpen bij het vinden van een ander BPV-bedrijf.