Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Wat is SBB?

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is het  kenniscentrum die certificering van erkende leerbedrijven verzorgt voor o.a. zorginstellingen.

 

Meer over SBB: https://www.s-bb.nl/

Waarom een erkenning voor mijn leerbedrijf?

In Nederland mogen MBO studenten alleen stage lopen bij een erkend leerbedrijf. Als dit niet het geval is dan zal de stage als ‘niet geldig' worden beschouwd en zal de stage nogmaals bij een ander bedrijf moeten worden uitgevoerd door de student. Regelmatig ontstaan hierdoor problemen voor de studenten, zij lopen immers studievertraging op. Dit is de reden waarom wij, voordat wij een student bij een instelling plaatsen altijd controleren of de instelling wel of niet erkend is.

Leerbedrijf kan alleen zelf erkenning aanvragen bij SBB.

De aanvraag voor een erkenning kan alleen nog door het aspirant-leerbedrijf zelf gedaan worden en niet meer door de onderwijsinstelling. SBB heeft zo niet alleen gekozen voor een uniforme en snelle uitvoering van de erkenningsregeling, maar ook voor het direct opbouwen van een (digitale) relatie met het leerbedrijf.

U kunt voor het aanvragen van een erkenning: https://www.s-bb.nl/