Wat doet het SBBL?

Het SBBL Mondriaan werkt in opdracht van het ROC Mondriaan.
Op jaarbasis matcht het SBBL ongeveer jaarlijks 1900 studenten aan een kwalitatief goede stageplaats binnen de zorg.


Het werkgebied van het SBBL Mondriaan omvat de zorgopleidingen:

 • Verzorgende IG-Maatschappelijke Zorg;
 • Maatschappelijke Zorg;
 • Verpleegkunde;;
 • Apothekersassistent;
 • Doktersassistent;
 • Vitaliteitsbegeleider.

  

Het SBBL Mondriaan heeft als primair werkproces het matchen van BPV plaatsen bij zorginstellingen voor deelnemers/studenten van ROC Mondriaan conform de door de onderwijsinstelling aangeleverde jaarplanning.
Het SBBL wordt aangestuurd door het hoofd SBBL. Deze legt jaarlijks budgettaire verantwoording af aan de onderwijsmanagers van de zorgopleidingen van ROC Mondriaan. Tevens is het hoofd verantwoordelijk voor het onderhoud en uitbreiding van het netwerk binnen het werkveld zorg. Hiernaast is het hoofd verantwoordelijk voor de beleidsvorming van actuele ontwikkelingen met betrekking tot het vakgebied.

 

Om dit doel te bereiken zijn een aantal sturende en ondersteunende processen noodzakelijk om het primair werkproces van het SBBL Mondriaan te kunnen laten slagen.

 

 • Inzichtelijk maken van vraag, aanbod en tekorten van stageplaatsen in de zorg;
 • Aanleveren van actuele gegevens/rapportages aan belanghebbenden, o.a. ROC Mondriaan, Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, Zorg Zijn Werkt en Care2Care
 • Het geven van adviezen en doen van voorstellen gevraagd en ongevraagd aan betrokken partijen, in het kader van verbetering van de taakinvulling van het SBBL Mondriaan, bijvoorbeeld om het tekort aan stageplaatsen terug te dringen;
 • Organiseren en actief deelnemen aan diverse overlegsituaties;
 • Onderhouden van de actuele gegevens van studenten, onderwijsinstellingen en stagebedrijven;
 • Opvragen en uitwerking stageplanningen deelnemende scholen;
 • Acquisitie van nieuwe stagebedrijven;
 • Aanvragen van stageplaatsen bij bestaande klanten; 
 • Onderhouden contacten tussen SBBL Mondriaan, student, onderwijsinstelling en stagebedrijf.