Studenten zonder verblijfstitel

Studenten zonder verblijfstitel

De MBO Raad is blij met het besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om het voor studenten zonder verblijfstitel mogelijk te maken dat zij in het kader van hun mbo-opleiding stage lopen. De vereniging heeft zich daar zowel op politiek als ambtelijk niveau sinds 2011 voor ingezet.

Mbo-scholen konden rekenen op stevige boetes als zij deze studenten stage lieten lopen. Mede dankzij publieke steun van het Stoutfonds aan de studenten en de scholen (het Stoutfonds betaalde de boetes) is het onderwerp steeds onder de aandacht gebleven. Dat heeft nu geleid tot de beslissing dat studenten zonder verblijfstitel voor hun stage niet langer afhankelijk zijn van een tewerkstellingsvergunning.
De vorige minister van SZW kwalificeerde stage als werk waarvoor buitenlanders een werkvergunning nodig hebben. Deze vergunning werd niet gegeven aan illegalen, waardoor mbo-studenten zonder verblijfstitel na hun achttiende jaar geen stage meer konden lopen en daardoor hun opleiding niet af konden maken. Mbo-instellingen die illegale studenten toch stage lieten lopen, kregen een boete van maximaal €8000. 
Het nieuwe kabinet vindt het onwenselijk dat deze studenten geen diploma kunnen halen en heeft daarom besloten dat stage lopen mogelijk wordt onder de volgende voorwaarden:

 

- De stage is verplicht om een opleiding te kunnen voltooien.

- De illegale student is voor zijn achttiende levensjaar aan deze opleiding begonnen.

- De opleiding valt onder de beroepsopleidende leerweg (bol) in het mbo-onderwijs.

- De stage is onbezoldigd.

 

Voor studenten zonder verblijfstitel die kunnen voldoen aan de voorwaarden maakt de minister een uitzondering op de tewerkstellingsvergunningplicht in het Besluit uitvoering Wet arbeid Vreemdelingen. Deze uitzondering kan op 1 juli 2013 in werking treden. Tot die tijd wordt de huidige praktijk, waarin de Inspectie SZW niet actief handhaaft, voortgezet. Ook trekt de minister het beroep in tegen een uitspraak van de Rechtbank Den Haag waarin werd geoordeeld dat de Staat een onrechtmatige daad pleegt door een 21-jarige mbo-student zonder verblijfstitel geen mogelijkheid te bieden tot het lopen van een stage. 
Mede dankzij de succesvolle lobby van de MBO Raad in de Tweede Kamer was er in juli al een Kamermeerderheid die pleitte voor een oplossing die stages voor illegale studenten mogelijk maakt.