Stagebedrijf en stage

Stagebedrijven en het onderwijs zijn samen verantwoordelijk voor voldoende gekwalificeerd personeel in de toekomst. Betrouwbare informatie over studenten en stageplaatsen zijn hiervoor noodzakelijk.

 

Dit gedeelte van de website is voor u als contactpersoon van de instelling. Mocht u uw aanbod en/of plaatsing willen inzien/wijzigen kunt u hierboven inloggen. Heeft u nog geen inloggegevens? Dan kunt u dit via het aanvraagformulier aanvragen.

 
Wijziging ondertekening BPVO's, handtekening ouders

Om de administratieve lasten te beperken hoeft vanaf schooljaar 2017-2018 bij minderjarigheid van de student de ouder de Beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO) niet meer te ondertekenen, op voorwaarde dat de ouder door het ondertekenen van de onderwijsovereenkomst hiervoor impliciet toestemming heeft verleend. 

 

Terugkomonderwijs

In de Plaza is het mogelijk bij 'plaatsingen'  te raadplegen op welke dagen van de week de student onderwijs volgt gedurende de periode van stage.

In dit scherm is deze informatie direct waarneembaar in de kolom 'lesdagen per week' .