N4 en N3 Maatschappelijke Zorg, 3e leerjaar

Studentnummer *

Voornaam + Achternaam *

Woonplaats *

Groepscode (klas) *

Vul hier je studentmailadres in als je een kopie van dit formulier wilt ontvangen:

Ben je afhankelijk van het openbaar vervoer? *

Ja
Nee, ik ga met de fiets
Nee, ik ga met de brommer
Nee, ik ga met de auto

Heb je een Rijbewijs B *

ja
nee

Heb je dit formulier besproken met je slb'er? *

ja
nee

Naam studieloopbaanbegeleider (slb'er) *

Email adres slb'er *

Ik heb wel ervaring met: *

Horeca
Dieren/ Manege
Buitenleven/ Tuinen

Welk profiel past bij jouw voorkeur voor een stage? (Dit geldt uitsluitend voor 3e jaars MZ4 studenten) *

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (MZ niveau 4)
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (MZ niveau 4)
Agogisch medewerker geestelijke gezondheidszorg (MZ niveau 4) Let op! Zeer beperkt aantal stageplaatsen mogelijk.
Begeleider specifieke doelgroepen (MZ niveau 3)
Begeleider gehandicaptenzorg (MZ niveau 3)
Ik heb géén voorkeur voor een profiel. Voor mij is het belangrijk dat ik een stageplaats krijg

Opmerkingen

Antispam vraag

Om te zorgen dat de reacties betrouwbaar blijven hebben wij een vraag ingebouwd om spam in dit formulier te weren.
Type het cijfer elf in cijfers: