Maatschappelijke Zorg Crebo 23181

Informatie over de stage/BPV opleiding Maatschappelijke Zorg crebo 23181

 

Je leert niet alleen op school, maar ook in de BPV, de Beroeps Praktijk Vorming.

 

De BPV is een verplicht onderdeel van je opleiding. Deze moet je met een voldoende resultaat afsluiten om je diploma te behalen

 

Je krijgt van de school vooraf informatie over de BPV. De BPV mag alleen plaatsvinden bij een door het SBB (stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkend leerbedrijf.

 

Invulling van de BPV

De student werkt tijdens de stage aan de volgende werkprocessen:

 

Stage Leerjaar 2, 40 weken

 

Basisdeel beroepsgericht

B1-K1-W1 Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt 2,3 ,4

B1-K1-W2 Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging

B1-K1-W3 Ondersteunt de
cliënt bij wonen en huishouden

B1-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding

 

Stage leerjaar 3, 40 weken

Basisdeel beroepsgericht

B1-K1-W5 Reageert op onvoorziene- en crisissituaties
B1-K1-W6 Stemt de werkzaamheden af
B1-K1-W7 Evalueert de geboden ondersteuning

B1-K2-W1 Werkt aan de eigen deskundigheid
B1-K2-W2 Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg

 

en

Als je kiest voor Profieldeel 3 Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

P3-K1-W1 Stelt het ondersteuningsplan op

P3-K1-W2 Ondersteunt cliënt/naastbetrokkenen bij het voeren van de regie

P3-K1-W3 Ondersteunt en motiveert een groep cliënten bij activiteiten

P3-K1-W4 Ondersteunt de cliënt bij het leggen en onderhouden van contacten en betrekt naastbetrokkenen

P3-K1-W5 Voert verpleegtechnische handelingen uit

P3-K1-W6 Voert beheertaken uit

P3-K1-W7 Voert coördinerende taken uit

P3-K1-W8 Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers 

 

of

Als je kiest voor Profieldeel 4 Agogisch Medewerker Geestelijk gezondheidszorg

P4-K1-W1 Levert een bijdrage aan het ondersteuningsplan

P4-K1-W2 Ondersteunt en stimuleert eigen herstel van de cliënt

P4-K1-W3 Begeleidt cliënten bij groepsgerichte activiteiten

P4-K1-W4 Ondersteunt, informeert en stimuleert naastbetrokkenen

P4-K1-W5 Voert coördinerende taken uit

P4-K1-W6 Begeleidt nieuwe collega’s, stagiaires en/of vrijwilligers 

 

of

Als je kiest voor Profieldeel 5 Thuisbegeleider

P5-K1-W1 Maakt samen met de cliënt het ondersteuningsplan

P5-K1-W2 Biedt psychosociale ondersteuning

P5-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij het voeren van de regie

P5-K1-W4 Stimuleert de cliënt het sociale netwerk te versterken

P5-K1-W5 Voert coördinerende taken uit

P5-K1-W6 Begeleidt nieuwe collega’s, stagiaires en/of vrijwilligers

 

of

Als je kiest voor Profieldeel 6 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

P6-K1-W1 Schrijft het ondersteuningsplan

P6-K1-W2 Begeleidt de cliënt bij het versterken van de eigen kracht

P6-K1-W3 Ondersteunt de cliënt bij maatschappelijke participatie

P6-K1-W4 Betrekt en ondersteunt naastbetrokkenen

P6-K1-W5 Voert coördinerende taken uit

P6-K1-W6 Begeleidt nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers

 

BPV overeenkomst

Voordat je met de stage begint, sluit je met school en met je stagebedrijf een BPV-overeenkomst (BPVO). De school, het stagebedrijf en jijzelf ondertekenen deze overeenkomst. Als je nog geen 18 jaar bent, moeten ook je ouders tekenen. Pas dan begint je erkende stage. Als je nog geen getekende overeenkomst hebt, tellen de gemaakte BPV uren niet mee.

 

In de BPV-overeenkomst (BPVO) staat onder andere aangegeven:

  • aan welke kerntaken en werkprocessen je werkt
  • aan welke keuzedelen je werkt (indien van toepassing)
  • wat jouw rechten en plichten zijn
  • wat de rechten en plichten zijn van het stagebedrijf
  • wat de rechten en plichten van ROC Mondriaan zijn

   

Een van de afspraken in de BPVO betreft het aantal uren dat je in de BPV aanwezig zult zijn. Je moet je aan deze uren houden. Je moet een urenregistratie bijhouden om aan te tonen dat jij alle uren hebt gemaakt. Wanneer je je niet aan het afgesproken aantal uren of aan de gemaakte afspraken houdt, kan de school je stage-overeenkomst beëindigen. Zonder BPVO kun je niet verder met de opleiding.

 

Begeleiding

Tijdens de stage krijg je begeleiding door iemand van het leerbedrijf én iemand van school. Over de begeleiding door school en door het bedrijf worden vooraf afspraken gemaakt (in het BPV-boek). Je krijgt minstens één keer per stageperiode bezoek van je begeleider van school.

 

Problemen tijdens de BPV

Wanneer je tijdens je BPV problemen hebt, probeer je deze eerst zelf op te lossen met de begeleider van het leerbedrijf. Als dat niet lukt, neem je contact op met je BPV-begeleider van school. Komen jullie er samen niet uit, dan wordt de BPV-coördinator van de school ingeschakeld.

 

Voortijdige beëindiging van de BPV

Wanneer er sprake is van voortijdige beëindiging van de BPV, dan moet je dat onmiddellijk melden bij je BPV-begeleider en bij je studieloopbaanbegeleider. Wanneer je niet direct naar een ander BPV bedrijf kunt, dan moet je op school aanwezig zijn om een tussentijds programma te volgen. Je BPV-begeleider zoekt samen met jou naar een oplossing en helpt bij het vinden van een ander BPV-bedrijf.