N4 en N3 Maatschappelijke Zorg, 2e leerjaar

Studentnummer *

Voornaam + Achternaam *

Woonplaats *

Groepscode (klas) *

Vul hier je studentmailadres in als je een kopie van dit formulier wilt ontvangen:

Ben je afhankelijk van het openbaar vervoer? *

Ja
Nee, ik ga met de fiets
Nee, ik ga met de brommer
Nee, ik ga met de auto

Naam studieloopbaanbegeleider (slb'er) *

Email adres slb'er *

Ik heb ervaring met: *

Horeca
Dieren/ Manege
Buitenleven/ Tuinen
Ik heb geen ervaring met bovenstaand

Alleen formulieren waarin onderstaande items zijn aangevinkt worden in behandeling genomen:

Nr. 1: *

Ik weet dat je op elke stageplaats kunt leren en dat ik de aangeboden stageplaats moet accepteren om studievertraging te voorkomen en de opleiding binnen de nominale studietijd van 3 jaar te kunnen behalen.

Nr. 2: *

Ik weet dat ik, als ik binnen 2 weken niets van het stagebedrijf heb vernomen, zelf contact opneem met het stagebedrijf voor een kennismakingsgesprek.

Nr. 3: *

Ik weet dat als ik niet inga op een uitnodiging van het stagebedrijf en/of zelf geen contact zoek met het stagebedrijf, dit leidt in bijna alle gevallen tot studievertraging.

Nr. 4: *

Ik ben ervan op de hoogte dat er een enkelvoudige reistijd van 5 kwartier wordt gehanteerd naar het stagebedrijf.

Antispam vraag

Om te zorgen dat de reacties betrouwbaar blijven hebben wij een vraag ingebouwd om spam in dit formulier te weren.
Type het cijfer één in cijfers: