Stage keuzedelen DA

 

Wat is een keuzedeel?

Het keuzedeel komt bovenop de kwalificatie, zeg maar een ‘plus’ op het diploma. Met het keuzedeel kun je je onderscheiden door je vakmanschap te verbreden of te verdiepen. Keuzedelen verhogen daarmee de kans op een baan of helpen bij het doorstromen naar een vervolgopleiding. 

Keuzedeelverplichting

Hoeveel keuzedelen je moet volgen is afhankelijk van jouw opleiding  en de omvang van het keuzedeel. Bij elke type opleiding hoort een zogenaamde keuzedeelverplichting, die voorschrijft hoeveel studiebelastingsuren besteed moeten worden aan keuzedelen.

Voor jouw opleiding Doktersassistent geldt een keuzedeelverplichting van 720 klokuur.

 

Aanbod keuzedelen                              

  

Configuratie 1

Periode

leerjaar

Aantal SBU

Specifieke Doelgroepen DA

3 t/m 7

1 en 2

480

Voorbereiding HBO

9 t/m 10

3

240

 

                              

  

Configuratie 2

Periode

leerjaar

Aantal SBU

Specifieke Doelgroepen DA

3 t/m 7

1 en 2

480

1e lijns- en ketenzorg

9 t/m 10

3

240

 

Het keuzemoment

Op één of meerdere momenten in je opleiding, moet je een keuzedeel kiezen. Of een combinatie van keuzedelen kiezen uit het aanbod aan keuzedelen dat voor de opleiding beschikbaar is.

 

De gemaakte keuze wordt vastgelegd mits wordt voldaan aan de hieronder beschreven randvoorwaarden.

 

Randvoorwaarden

Het is mogelijk dat het gekozen keuzedeel toch niet wordt aangeboden of dat je niet aan het keuzedeel kunt deelnemen. Dat kan het geval zijn als niet wordt voldaan aan de hieronder genoemde geldende kwantitatieve en/of kwalitatieve voorwaarden:

  • de school biedt keuzedelen pas aan bij inschrijving van minimaal 24 studenten.