Stagefonds

Wat is het stagefonds?

Het Stagefonds Zorg heeft als doel om het aantal stageplaatsen bij zorgaanbieders te vergroten en de begeleiding van stagiaires te verbeteren. Knelpunten in de arbeidsmarkt kunnen zo worden opgelost of voorkomen.

Het Stagefonds is voor zorginstellingen die stageplaatsen aanbieden aan studenten die een verpleegkundige, verzorgende of sociaal agogische opleiding volgen. Ook komt een opleiding tot doktersassistent of apothekersassistent in aanmerking voor subsidie.

 

Lees meer over het stagefonds op de website van het SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) https://www.s-bb.nl/bedrijven/subsidies-en-fondsen