Jij en je stage

 

Tijdens je opleiding ga je stage lopen. In deze periode leer je onder andere het helpen, verzorgen, verplegen van mensen binnen de zorgsector. Baby's, peuters, kleuters, jongeren, volwassenen of ouderen, met allemaal een eigen specifieke aanpak, kunnen jouw doelgroep zijn. Alles wat je leert tijdens je stage, helpt je om je toekomstig beroep zo goed mogelijk uit te oefenen. Dit gedeelte van deze site is voor jou ter informatie en oriëntatie.

Het SBBL zoekt altijd voor jou een geschikte stageplaats binnen onze regio. Je gaat nooit zelf op zoek naar een stageplaats. Mocht je buiten de regio wonen, dan kan, na specifieke toestemmming, een uitzondering worden gemaakt.

Het gebeurt regelmatig dat het stagebedrijf aan jou vraagt om te solliciteren voordat je  voor de stageplaats in aanmerking komt. Het is daarom belangrijk om goed je studentmail in de gaten te houden.
Je krijgt per stageperiode eenmalig een stageplaats aangeboden van het SBBL. Uiteraard houdt het SBBL rekening met de enkelvoudige reistijd van maximaal 5 kwartier.
Niet in alle gevallen kan er rekening worden gehouden met jouw wensen wat betreft de door het SBBL aan jou aangeboden stageplaats. Dit komt omdat stageplaatsen schaars zijn. Accepteer je het eenmalig stageaanbod niet, dan is de kans zeer aannemelijk dat je als gevolg van het geen gehoor geven aan de aangeboden stageplaats een studievertraging oploopt. Het is daarom belangrijk goed de aanwijzingen van het SBBL in de plaatsingsmail op te volgen.

 

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst

De beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO) is een belangrijk document. Zonder een in 3-voud getekende BPVO mag je niet op stage.

Volgens de wet moet bij een stage een  BPVO tussen de student, het leerbedrijf en de school worden afgesloten. In de BPVO zijn de rechten en plichten van de student, het leerbedrijf en school voor het praktijkgedeelte van de opleiding vastgelegd. Je moet daarbij denken aan zaken als begeleiding, beoordeling, beëindiging of verlenging van de bpv. Alle betrokkenen moeten de overeenkomst voor aanvang van de bpv ondertekenen. 

Een in 3-voud ondertekende BPVO geeft het leerbedrijf tevens recht op subsidie vanuit het Stagefonds als tegemoetkoming voor de stagebegeleiding van de studenten.

SBBL maakt de BPVO’s. Dit proces is nog niet gedigitaliseerd.

De door school ondertekende BPVO wordt naar het woonadres van de student gestuurd. Vóór aanvang van de stage dient de student de BPVO te laten ondertekenen door het leerbedrijf. Dit nadat de student eerst zelf ondertekend heeft. Vervolgens is één exemplaar voor de administratie van het leerbedrijf en één exemplaar voor de student.


Procedure MZ4 opleiding
SBBL maakt de BPVO’s. Contactdocent ontvangt de gemaakte BPVO’s per klas.  

De SLB’ers zijn verantwoordelijk voor het ondertekenen van de 3 exemplaren van de BPVO’s door de student. Via de contactdocent komen de getekende BPVO’s (in 3-voud) retour naar het SBBL.  

Het SBBL stuurt de door student getekende BPVO's door naar het leerbedrijf. Het leerbedrijf stuurt na ondertekening vervolgens 2 exemplaren retour aan het SBBL.

SBBL zorgt dat student een door 3 partijen getekend exemplaar ontvangt.

Handige Links

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Weet of je stageplaats erkend is.
 

https://stagedocenten.s-bb.nl/