Verpleegkundige Crebo 25480

Informatie over de stage/BPV opleiding MBO-Verpleegkunde crebo 25480

 

Je leert niet alleen  op school, maar ook in de BPV, de Beroeps Praktijk Vorming.

 

De BPV is een verplicht onderdeel van je opleiding. Deze moet je met een voldoende resultaat afsluiten om je diploma te behalen

 

Je krijgt van de school vooraf informatie over de BPV. De BPV mag alleen plaatsvinden bij een door het SBB (stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkend leerbedrijf.

 

Invulling van de BPV

De student werkt tijdens de stage aan de volgende werkprocessen:

 

Stage leerjaar 1   10 weken:

B1-K1-W4: Biedt persoonlijke verzorging en monitort welbevinden.

B1-K1-W2: Onderkent dreigende en bestaande gezondheidsproblemen.

 

Stage leerjaar 2   20 weken:

B1-K1-W1: Neemt de verpleegkundige anamnese af en stelt de verpleegkundige diagnose.

B1-K1-W2: Onderkent dreigende en bestaande gezondheidsproblemen.

B1-K1-W3: Stelt een verpleegplan op.

B1-K1-W4: Biedt persoonlijke verzorging en monitort welbevinden.

B1-K1-W5: Voert verpleegtechnische handelingen uit.

B1-K1-W6: Begeleidt de zorgvrager.

B1-K1-W7: Geeft voorlichting , advies en instructie.

B1-K1-W9: Coördineert de zorgverlening van individuele zorgvragers.

B1-K1-W10: Evalueert en legt de zorgverlening vast

 

Stage leerjaar 3   20 weken:

De student doet praktijkexamen in de volgende werkprocessen:

B1-K1-W1: Neemt de verpleegkundige anamnese af en stelt de verpleegkundige diagnose.

B1-K1-W3: Stelt een verpleegplan op.

B1-K1-W6: Begeleidt de zorgvrager

B1-K1-W7: Geeft voorlichting , advies en instructie.

B1-K1-W9: Coördineert de zorgverlening van individuele zorgvragers.

B1-K1-W10: Evalueert en legt de zorgverlening vast.

 

Stage leerjaar 4   20 weken:

De student werkt afhankelijk van de branche aan de volgende werkprocessen en doet hierin praktijkexamen:

 

Ziekenhuis:

P1-K1-W1: Biedt zorg en begeleiding rond onderzoek en behandeling.

P1-K1-W2: Communiceert met een zorgvrager ter bevordering van behandeling en herstel.

 

Verpleeg, verzorgingshuizen en thuiszorg:

P2-K1-W1: Biedt ondersteuning gericht op zelf en samenredzaamheid.

P2-K1-W2: Werkt verbindend samen met naastbetrokkenen en zorgverleners.

P2-K1-W3: Biedt zorg in de thuissituatie.

  

Geestelijke gezondheidszorg:

P3-K1-W1: Biedt een zorgvrager herstel ondersteunende zorg.

P3-K1-W2: Begeleidt een groep zorgvragers en naastbetrokkenen.

 

Verstandelijk gehandicaptenzorg:

P4-K1-W1: Ondersteunt en begeleidt bij het ontwikkelen en behouden van vaardigheden.

P4-K1-W2: Communiceert met en begeleidt de doelgroepen in de GHZ.

P4-K1-W3: Begeleidt een groep zorgvragers en naastbetrokkenen.

 

BPV overeenkomst

Voordat je met de stage begint, sluit je met school en met je stagebedrijf een BPV-overeenkomst (BPVO). De school, het stagebedrijf en jijzelf ondertekenen deze overeenkomst. Pas dan begint je erkende stage. Als je nog geen getekende overeenkomst hebt, tellen de gemaakte BPV uren niet mee.

 

In de BPV-overeenkomst (BPVO) staat onder andere aangegeven:

  • aan welke kerntaken en werkprocessen je werkt
  • aan welke keuzedelen je werkt (indien van toepassing)
  • wat jouw rechten en plichten zijn
  • wat de rechten en plichten zijn van het stagebedrijf
  • wat de rechten en plichten van ROC Mondriaan zijn

   

Een van de afspraken in de BPVO betreft het aantal uren dat je in de BPV aanwezig zult zijn. Je moet je aan deze uren houden. Je moet een urenregistratie bijhouden om aan te tonen dat jij alle uren hebt gemaakt. Wanneer je je niet aan het afgesproken aantal uren of aan de gemaakte afspraken houdt, kan de school je stage-overeenkomst beëindigen. Zonder BPVO kun je niet verder met de opleiding.

 

Begeleiding

Tijdens de stage krijg je begeleiding door iemand van het leerbedrijf én iemand van school. Over de begeleiding door school en door het bedrijf worden vooraf afspraken gemaakt (in het BPV-boek). Je krijgt minstens één keer per stageperiode bezoek van je begeleider van school.

 

Problemen tijdens de BPV

Wanneer je tijdens je BPV problemen hebt, probeer je deze eerst zelf op te lossen met de begeleider van het leerbedrijf. Als dat niet lukt, neem je contact op met je BPV-begeleider van school. Komen jullie er samen niet uit, dan wordt de BPV-coördinator van de school ingeschakeld.

 

Voortijdige beëindiging van de BPV

Wanneer er sprake is van voortijdige beëindiging van de BPV, dan moet je dat onmiddellijk melden bij je BPV-begeleider en bij je studieloopbaanbegeleider. Wanneer je niet direct naar een ander BPV bedrijf kunt, dan moet je op school aanwezig zijn om een tussentijds programma te volgen. Je BPV-begeleider zoekt samen met jou naar een oplossing en helpt bij het vinden van een ander BPV-bedrijf.