Verzorgende IG Crebo 25491

Informatie over de stage/BPV opleiding Verzorgende IG crebo 25491 / Maatschappelijke Zorg niveau 3 crebo 25475 GHZ of 25476 SD

 

Op school leer je de theorie en die voer je uit in de praktijk. In de stage (BPV) doe je werk dat bij jouw opleiding past.

 

De BPV is een verplicht onderdeel van je opleiding. Deze moet je met een voldoende resultaat afsluiten om je diploma te behalen.

 

Je krijgt van de school vooraf informatie over de BPV. De BPV mag alleen plaatsvinden bij een door het SBB (stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkend leerbedrijf.

 

Invulling van de BPV

 

Stage leerjaar 1  10 weken:

Oriëntatie op het beroep

Start bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier

Start bieden van activerende en ondersteunende begeleiding

 

Stage leerjaar 2  10 weken:

VZ B1-K1-W1 / MZ B1-K1-W3: Wonen en huishouden

VZ B1-K1-W2, W4 /MZ B1-K1-W2: Persoonlijke zorg

VZ B1-K1-W9 / MZ B1-K1-W6: Zorg afstemmen

VZ B1-K1-W6, W7 /MZ P2-K1-W2 (SD): Begeleiden, voorlichten

 

Stage leerjaar 3  20 weken:

MZ B1-K1-W4: Dagbesteding

VZ B1-K1-W10 / MZ B1-K1-W7 / VZ B1-K1-W3 / MZ B1-K1-W1 /

MZ P2-K1-W1: Zorg(leef)plan/begeleidingsplan opstellen en bijstellen

VZ (VVT) P1-K1-W1, W2, W3, W4 / MZ (SD) P2-K1-W2, W3: Zorg/ondersteuning en begeleiding in de VVT

(MZ P2-K1-W1 wordt geëxamineerd bij B1-K1)

VZ (GHZ) P2-K1-W1, W2, W3 / MZ (GHZ) P1-K1-W1, W2: Zorg/ondersteuning en begeleiding in de GHZ

(MZ P1-K1-W3 wordt geëxamineerd bij B1-K1 / MZ P1-K1-W4 wordt geëxamineerd bij kerntaak 2)

 

Stage leerjaar 2 en 3  

VZ B1-K1-W5 /MZ P1-K1-W3 (GHZ): Verpleegtechnische handelingen

VZ B1-K1-W8 /MZ B1-K1-W5: Onvoorziene situaties/crisis

                                               

BPV overeenkomst

Voordat je met de stage begint, sluit je met school en met je stagebedrijf een BPV-overeenkomst (BPVO). De school, het stagebedrijf en jijzelf ondertekenen deze overeenkomst. Pas dan begint je erkende stage. Als je nog geen getekende overeenkomst hebt, tellen de gemaakte BPV uren niet mee.

In de BPV-overeenkomst (BPVO) staat onder andere aangegeven:

  • aan welke kerntaken en werkprocessen je werkt
  • aan welke keuzedelen je werkt (indien van toepassing)
  • wat jouw rechten en plichten zijn
  • wat de rechten en plichten zijn van het stagebedrijf
  • wat de rechten en plichten van ROC Mondriaan zijn

 

Een van de afspraken in de BPVO betreft het aantal uren dat je in de BPV aanwezig zult zijn. Je moet je aan deze uren houden. Je moet een urenregistratie bijhouden om aan te tonen dat jij alle uren hebt gemaakt. Wanneer je je niet aan het afgesproken aantal uren of aan de gemaakte afspraken houdt, kan de school je stage-overeenkomst beëindigen. Zonder BPVO kun je niet verder met de opleiding.

 

Problemen tijdens de BPV

Wanneer je tijdens je BPV problemen hebt, probeer je deze eerst zelf op te lossen met de begeleider van het leerbedrijf. Als dat niet lukt, neem je contact op met je BPV-begeleider van school. Komen jullie er samen niet uit, dan wordt de BPV-coördinator van de school ingeschakeld.

 

Voortijdige beëindiging van de BPV

Wanneer er sprake is van voortijdige beëindiging van de BPV, dan moet je dat onmiddellijk melden bij je BPV-begeleider en bij je studieloopbaanbegeleider. Wanneer je niet direct naar een ander BPV bedrijf kunt, dan moet je op school aanwezig zijn om een tussentijds programma te volgen. Je BPV-begeleider zoekt samen met jou naar een oplossing en helpt bij het vinden van een ander BPV-bedrijf.