Het SBBL Mondriaan verzorgt stages voor studenten die een niveau 3 of 4 zorgopleiding BOL volgen in het Middelbaar Beroepsonderwijs.
Het SBBL Mondriaan werkt exclusief voor het ROC Mondriaan.  

 

Meer over het SBBL.....

 

De site van het SBBL Mondriaan biedt de student, het stagebedrijf en het onderwijs op eenvoudige wijze de mogelijkheid de stage snel te regelen.

Klik hiervoor op het onderwerp dat voor u van toepassing is.

Verantwoording uren keuzedelen binnen BPV

Een mbo-opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldelen (branches) en keuzedelen. Met één of meer keuzedelen kan de student zich verbreden of verdiepen. Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel binnen de mbo-opleiding en worden ook geëxamineerd.

Studenten kunnen bij elk erkend leerbedrijf een keuzedeel uitvoeren. U hoeft dus geen uitbreiding van uw erkenning aan te vragen.

Indien een student een keuzedeel binnen uw bedrijf uitvoert, ontvangt u als instelling -via het sbbl- een BPV-blad horend bij de BPVO van de student. Deze hoeft niet ondertekend te worden.

Het BPV-blad wordt verstuurd nadat de ondertekende BPVO is ontvangen.

 

Op dit BPV-blad vindt u informatie over het betreffende keuzedeel en over het aantal BPV-uren die aan het keuzedeel gekoppeld zijn.


 

Stagebedrijven

Inloggen BPV-Plaza

Naam:
Wachtwoord:
 

Stagebedrijven en stage

Uw stagebedrijf verzorgt stages voor BOL studenten die een zorgopleiding niveau 3 of 4 volgen bij ROC Mondriaan.

 

Ga naar onderdeel Stagebedrijven